Turistični obisk 2017

02.04.2018

Tujci, ki so najpogosteje iskali informacije v TIC-u leta 2017, so bili Italijani, Nemci, Avstrijci in Francozi. Tuji gostje so povpraševali predvsem po: možnostih za prenočevanje, ogledih (naravne ter kulturne znamenitosti), gostinski ponudbi, turističnih publikacijah, turistični ponudbi ostalih krajev po Sloveniji, peš in kolesarskih poteh, možnostih najema koles in avtomobilov, prevoznih sredstvih (vozni redi vlakov, avtobusov, rent a car, rent a bike, taksi), spominkih, tradicionalnih prireditvah in vremenski napovedi.

Domači gostje so povpraševali predvsem po: prireditvah v MONG, promocijskem materialu o Goriški, informacijah o naravnih ter kulturnih znamenitostih, informacijah in promocijskem materialu ostalih krajev po Sloveniji in promocijskem materialu o prenočiščih po Sloveniji (turistične kmetije, privatne sobe).

 

Podatki o prihodu in prenočitvah turistov po mesecih v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom so zbrani iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije (www.stat.si). Upoštevani so le podatki za prenočišča z več kot 10 ležišči v MONG.

Podatki za obdobje od januarja 2017 do decembra 2017 so sledeči: število prenočitev v MONG se je povečalo v primerjavi z istim obdobjem lani za 7,37 % (iz 164.755 v letu 2016 na 176.902 v letu 2017). Prenočitve domačih gostov so se povečale za 29,23 %, tujih pa za 6,01 %. Prihodi turistov so se prav tako povečali, in sicer za 6,24 % - domači za 7,75%, tuji pa za 6,12 %.

Število prenočitev postopno narašča v zadnjih 10 letih, z izjemo let 2012 in 2013, ko je zabeležen manjši upad. Povečalo se je število prenočitev, če primerjamo leta 2007 in 2017, za 56 %, prihodov turistov pa za 44 %.   

Število ležišč v MONG v letu 2017 je bilo po podatkih Statističnega urada RS povprečno 1.295 ležišč, stalnih 1.277 in sob 606.

ar©tur