Grajska martinova pokušina v Ozeljanu

10.11.2018

Ozeljan

Turistično društvo Ozeljan Šmihel vabi v soboto, 10. novembra v Ozeljan, na Grajsko martinovo pokušino.

Martinovanje v Ozeljanu

ar©tur