Zlata plaketa Antonu Peršiču

15.03.2019

Na 34. Redni volilni skupščini Turistične zveze Slovenije (TZS), ki je potekala v Šmarjeških Toplicah, 15. marca 2019, so bili izvoljeni novi organi zveze in dodeljene zlate plakete najzaslužnejšim turističnim delavcem, kar je najvišje odlikovanje TZS.

Upravni odbor Turistične zveze TIC Nova Gorica je decembra soglasno sprejel, da za zlato plaketo predlaga Antona Peršiča, dolgoletnega prostovoljnega delavca na področju turizma. Njegova aktivnost je pripomogla k dvigu turistično-društvene dejavnosti in prepoznavnosti območja tako doma kot v tujini.  Peršič prostovoljno deluje v svoji rodni vasi, Vitovljah, že 30 let ter ji nesebično poklanja svoj prosti čas in znanje. Za domačine, poznan kot Toni, predstavlja povezovalno in zagonsko energijo pri različnih izzivih in načrtih. 

Leta 1988 je bil ustanovni član Kulturnega turističnega društva Vitovlje in tudi njegov prvi tajnik. Dvanajst let je bil predsednik društva, vseskozi pa aktiven član. Bil je predsednik Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje in več let mestni svetnik Mestne občine Nova Gorica. Prisoten je bil tudi leta 1989, ko se je ustanavljala Turistična zveza Nova Gorica in od leta 1996 je član njenega upravnega odbora. Poleg planin je njegova ljubezen tudi petje, ki ga udejstvuje pri Mešanem pevskem zboru Lipa Šempas, kateremu je vrsto let tudi predsednikoval.

Zasluge ima za organizacijo Praznika kostanja, za ureditev Vitovske krožne poti, za pripravo binkošti v Marijini cerkvi, za izgradnjo večnamenskega prireditvenega prostora v kraju, za organizacijo proslave ob dnevu državnosti, za vzpostavitev pešpoti Od Lijaka do Sekulaka in z njo povezanim vsakoletnim pohodom, za povezovanje z zamejstvom,… Peršič je delaven, kreativen in povezovalen človek, pripravljen h kompromisom, vendar vztrajen in dosleden, ko gre za dobro svoje vasi. Naravnan je vedno k sodelovanju in nikoli se ne umakne, v kolikor je potrebna pomoč: tako fizična, kot tudi z novimi idejami, projekti in daljnosežnimi vizijami. Na področju turizma območja je spoštovan in cenjen.

Zaradi Peršičevega dolgoletnega prostovoljnega dela na področju turizma mu je Turistična zveza Slovenije podelila zlato plaketo. Turistična zveza TIC Nova Gorica Toniju Peršiču iskrno čestita za prejeto priznanje in se mu istočasno zahvaljuje za dolgoletno sodelovanje!

Na redni volilni skupščini TZS v Šmarjeških Toplicah sta bila letos izglasovana dva člana iz območja Mestne občine Nova Gorica, in sicer Dejana Baša, sekretarka Turistične zveze in vodja TIC Nova Gorica, ostaja podpredsednica TZS nadaljnja 4 leta ter Črtomir Špacapan, predsednik TZ TIC Nova Gorica, pa član upravnega odbora.

TZS skupščina 2019 (15)

TZS skupščina 2019 (4)

TZS skupščina 2019 (3)

TZS skupščina 2019 (27)

TZS skupščina 2019 (28)

Foto: arhiv Turistične zveze Slovenije

ar©tur