Slovenia Green Destination – ankete poletje 2018

05.11.2018

V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination za destinacijo Nova Gorica, je izvajala Turistična zveza Nova Gorica med turističnimi podjetji, turisti in prebivalstvom ankete julija-septembra 2019.

Podajamo vam rezultate anket.

ANKETE – PODJETJA

TZ TIC Nova Gorica je poslala anketo turističnim ponudnikom v MONG (prenočišča, turistične agencije, gostinski ponudniki, športne agencije). Odzvalo se je 32 ponudnikov.


Rezultati postavljenih vprašanj:


1. Vrsta podjetja: gostinstvo 45 %, nastanitve in ponudnik doživetij na prostem oboje po 29 %, turistična agencija 16 %, prevoz in drugo (izobraževanje, kmetija) oboje 10 % in ponudnik zabave 3 %.


2. Destinacija Nova Gorica je certificirana s srebrnim znakom Slovenia Green. Ali veste, da se za znak lahko potegujejo poleg destinacij, nastanitev, turističnih agencij in parkov tudi turistična atrakcije? Polovica vprašanih jih je odgovorilo z »Da.« in polovica z »Ne«.


3. Ali vas zanima pridobiti znak Slovenia Green ali kakšen drugi zeleni certifikat? Z »Da.« je odgovorilo 61 %. Povabili smo vse tiste, ki so odgovorili pritrdilno, da povejo kateri znak jih zanima. Našteli so: Slovenia Green in Eco camping.


4. Pri vprašanju »Ocenite, koliko se vam zdi pomembno, da je destinacija zeleno certificirana, je 56 % odgovorilo z oceno zelo pomembno ali pomembno 84 %.


5. Na vprašanje ”Ali vaše podjetje sodeluje pri katerem od ukrepov za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja pokrajine (na primer sodelovanje pri dejavnostih izobraževanja o okolju na naravnih območjih/življenjskih prostorih, sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih parkih itd.)?” je odgovorilo le 20 % pritrdilno. Navedli so ukrepe: ponudba lokalnih bio proizvodov, zeleni produkti, lokalni ponudniki, ozaveščanje gostov, pošiljanje e-računov, ISO standardi, izobraževanje o varstvu narave, sodelovanje v čistilnih akcijah.

6. Na vprašanje ali ima vaše podjetje poročilo o trajnosti v skladu z globalno pobudo za poročanje in ali položaj trajnosti vašega podjetja sporočate javno (brošure z informacijami za obiskovalce, spletne strani, socialna omrežja itd.), je 23 % odgovorilo pritrdilno. Navedli so: družbena omrežja, spletne strani, briefing (s področjem varstva okolja), letaki…


7. Na vprašanje ”Ali vaše podjetje sodeluje pri katerem od ukrepov varčevanja z vodo (na primer straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja, pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vrtov, raba reciklirane vode itd.)?” je odgovorilo 31 % % pritrdilno. Navedli so naslednje ukrepe: dvojno splakovanje straniščnih školjk, kapljično namakanje, reciklaža sive vode, pisoar na senzor, uporaba reciklirane vode, sistemi varčevanja z vodo, zbiranje deževnice, ...


8. Na vprašanje, ali postrežejo svojim gostom vodo iz pipe, je 82 % vprašanih odgovorilo pritrdilno.


9. Na vprašanje ”Ali vaše podjetje ločuje različne vrste odpadkov?” so vsi razen enega odgovorili pritrdilno.


10.Na vprašanje, ali skrbite za zmanjšano porabo energije (razsvetljava z nizko porabo energije ipd.), je 81 % odgovorilo pritrdilno. Navedli so različne načine: varčne žarnice, senzorji za vklop luči, led osvetljava, gospodinjski aparati z manjšo uporabo energije, urna postavka, …


11. Na vprašanje ”Ali vaše podjetje uporablja obnovljive vire energije (na primer solarne plošče, biomaso, vetrne turbine itd.)?” je odgovorilo pritrdilno 12 %, nihče ni navedel odstotka obnovljivih virov v svojem podjetju.


12. Na vprašanje ”Ali je vaše podjetje vključeno v sheme blaženja podnebnih sprememb (na primer zmanjševanje CO2, sisteme z nizko porabo energije itd.)?” je pritrdilno odgovorilo 8 % vprašanih. Na vprašanje »Kako«, je odgovoril en sam in sicer: »sodobni vozni park«.


13. Na vprašanje ”Ali imate prostor prilagojen potrebam invalidnih obiskovalcev ali obiskovalcev z omejeno mobilnostjo?”, je 32 % anketiranih podjetij odgovorilo pritrdilno. Nudijo: prilagojene toaletne prostore, vhode, dostopne rampe.


14. Na vprašanje ”Kolikšen odstotek vaših storitev in blaga (razen hrane in pijače) izvira iz lokalnega okolja, je trajnostne narave in spada v okvir pravične trgovine?« je odgovorilo z »več kot 50%« kar 40 % anketiranih.


15. Na vprašanje pa , »Če v vašem podjetju nudite hrano in pijačo, kolikšen odstotek teh proizvodov je proizveden na lokalni/regionalni ravni?” je 44 % anketirancev odgovorilo z odgovorom ”Več kot 50 %”.


16. Na podlagi vprašanja ”Koliko žensk in koliko moških je zaposlenih v vašem podjetju?” smo dobili rezultat, da je 47 % žensk in 52 % moških.


17. Na vprašanje, »Koliko zaposlenih imate prek celega leta?« so bili odgovori (povprečja): 4.9 zaposlenih s polnim delovnim časom (44.1%), 1.8 s skrajšanim (12,7%), 3.1 sezonski delavci (20,6%), 3.1 študenti (21,6%), 0.5 pripravniki in 1 drugo.


18. Povabili smo k oddaji predlogov. Prispeli odgovori:


•oblikovanje paketov aktivnosti v goriški regiji za različna časovna obdobja (3-10 dni) z različnih področij,


•urediti znamenitosti,


•manj certifikatov, planov in strategij in več dejanskega oprerativnega dela,


•zmanjšanje birokracije in kazni za prekrške pri majhnih napakah, saj turizem (gostinstvo) diha na škrge, ker ni delovne sile in ta je draga – polovico plače pobere država


•okroglo mizo na temo sezonskosti turizma, priložnost za preživetje ali izumrtje, govorniki predstavniki turističnega gospodarstva, slušatelji župani z vodji sektorjev, ki se nanašajo na gospodarstvo, turizem, šport


•ankete pošiljajte pozimi


•veseli smo, da se povezujemo in ustvarjamo skupaj turizem v Novi Gorici.

 

 

ANKETE – TURISTI


Anketirali smo turiste, ki so prispeli v TIC Nova Gorica, vprašalnike smo tudi razposlali med nastanitvene kapacitete v naši destinacji. Po narodnosti so v ospredju Italijani, sledijo, Belgijci, Nizozemci, Nemci, Avstrijci, Čehi, ZDA, Španija, Švica in Madžari.


1. Na vprašanje »Kaj je glavni namen obiska Nove Gorice?«, so odgovorili 17 % nature, 15 % smo se ustavili mimogrede za krajši čas, 15 % kultura, 13 % sprostitev, 11 % kulinarika in vino, 10 % zabava, z manj kot 10 % so se uvrstili še obisk prijateljev in sorodnikov, igralnica, šport in doživetja na prostem, drugo (muzejski vlak, grad Kromberk, zamudil avtobus).


2. Katero obliko prevoza ste uporabljali, da ste prišli na destinacijo?” je odgovorilo 32,5 %, da so prispeli na destinacijo z uporabo mehke mobilnosti (avtobus, vlak, peš, kolo) in za potovanje po destinaciji 58,6 %.


3. Na vprašanje ”Od kod ste pripotovali (danes)?” jih je odgovorilo 24 % od doma, ostali pa iz drugih destinacij. Našteli so destinacije, od koder so prišli: slovenski kraji (Bovec, Ljubljana, Kobarid, Bohinj, Koper, jame) in iz tujine: Italija, Avstrija, Hrvaška, Češka, Francija…


4. Na vprašanje »Kam ste namenjeni naprej?«, jih je 29 % odgovorilo domov. Med kraje, ki so jih navedli, da jih nameravajo nato obiskati so večinoma slovenski: Bovec, Ljubljana, Most na Soči, Škofja Loka, Postojna, Koper, Kobarid, Tolmin, Bled… 37 % pa jih odpotuje v tujino (Italija, Avstrija, Hrvaška)


5. Na vprašanje, ali je to njihov prvi obisk te destinacije, jih je pritrdilno odgovorilo 77 % anketirancev.


6. Na vprašanje ”Koliko ste porabili na osebo na dan med vašim bivanjem? (vključno z nastanitvijo, prevozom znotraj destinacije, hrano in pijačo, nakupovanjem in stroški zabave)” je 31 % anketirancev odgovorilo 50-100€, 28 % anketirancev 100-200 €, 21 % 25-50 €, 18 % <25€, 3 % 200 €.


7. Na vprašanje ”Ste prespali tukaj?” je 64 % odgovorilo pritrdilno. Turisti so preživeli v povprečju 3,36 noči na destinaciji.


8. Na vprašanje ”Se zavedate prizadevanj in pobud za trajnost na tej destinaciji?” je pritrdilno odgovorilo 52 % vprašanih.


9. Na vprašanje, ali trajnostna prizadevanja v turizmu vplivajo na njihovo planiranje potovanja, so odgovorili 77 %, da se strinja ali zelo strinja.


10. Na vprašanje ”Na splošno sem zadovoljen/na s svojim obiskom destinacije.” je odgovorilo pritrdilno (zelo se strinja ali se strinja) 94 % obiskovalcev. S turističnimi informacijami 94 %, namestitvami 89,5%, gastronomijo 83,3%, kulturnimi znamenitostmi 82,14 %, naravnimi znamenitostmi 88,46 %, športom in aktivnostmi na prostem 78,95 %, dogodki 62,5 %, gostoljubjem 100 %.


11. Na vprašanje, ali je voda iz pip v Sloveniji pitna, jih je 86 % odgovorilo pritrdilno. V TIC-u so pogosto vprašali za potrditev informatorja, ali to drži, preden so obkrožili.


12. Na vprašanje, katero doživetje jim je bilo v Novi Gorici najljubše, so odgovorili: sladoled, dve mesti ob meji, gastronomija, vino, solkanski most, igralnica, kolesarske poti, javni parki, urejenost mesta, zelenje, rafting po Soči, prijaznost ljudi, gostoljubje, pršut in vino, degustacija vin, lepa narava, podeželje, vse je bilo odlično, z avtom po gričih, novo mesto, večerja pri Saksidi, padalstvo, meja z Italijo, muzejski vlak, pohodništvo, …


13. Nazadnje smo povabili, da oddajo svojo pobudo, komentar, kritiko o novogoriški destinaciji. Prejeli smo le nekaj odgovorov: Lepi kraji, ki so urejeni in čisti. Ločevanje odpadkov. Hostel za študente. Nadaljujte tako naprej, ohranjajte naravo. Lep urbanistični razvoj mesta, z poudarkom na skupnih prostorih, na naravo, na mehko mobilnost (kolo)… Več lepih prostorov za bivanje (nočitve). Nam je bilo všeč.

 

 

ANKETE – PREBIVALSTVO


Turistična zveza TIC Nova Gorica je ankete za prebivalstvo oglaševala na socialnih omrežjih Turistične zveze Nova Gorica Facebook (Nova Gorica Tourism) in Twitter (Nova Gorica Tourism), na socialnem omrežju MONG Facebook (Mestna občina Nova Gorica), novica na spletni strani www.novagorica-turizem.com, objave na tedenskem sporočilu za javnost Turistične zveze TIC Nova Gorica, osebno smo dali anketo v reševanje domačim obiskovalcem v TIC-u…k sodelovanju smo povabili druge v mailing listi Turistične zveze Nova Gorica.


1. Na vprašanje ”Na splošno sem zelo zadovoljen/na z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma.” je 60 % anketirancev odgovorilo pritrdilno.


2. Na vprašanje ”Na splošno sem zelo zadovoljen/na s turizmom na naši destinaciji.” je 60,5 % anketirancev odgovorilo pritrdilno (jeseni 56%, pozimi 56%, spomladi 64,7%, poleti 65,38%).


3. Na vprašanje ”Kakšen vpliv ima turizem po vašem mnenju na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino vaše destinacije?” je 89,65 % anketirancev odgovorilo ”Pomaga pri ohranjanju.” ali ””Pomaga pri izboljševanju.”


4. Na vprašanje ”Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi.” je 91 % anketirancev odgovorila pritrdilno.


5. Na vprašanje ”Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz koristi.” je 76 % odgovorilo pritrdilno.


6. Na vprašanje ”Kakšne učinke ima turizem po vašem mnenju na kakovost vašega življenja na vaši destinaciji?” je odgovorilo 84,48 % pritrdilno.


7. Na vprašanje, ali vedo, da je destinacija nosilka srebrnega znaka Slovenia Green, je 64% odgovorilo pritrdilno.


8. Koliko se vam zdijo pomembna prizadevanja destinacije za pridobitev zelenih znakov? - na to vprašanje je 79% odgovorilo pritrdilno.


9.Na vprašanje, ali pijejo vodo iz pipe in z njo tudi druge postrežete, je 98 % odgovorilo pritrdilno.


10. Na vprašanje, katera atrakcija/znamenitost jim je najljubša v destinacji, so odgovorili različno: samostan Kostanjevica, solkanski most, Sabotin, degustacija vin, Škabrijel, Soča, Lokve, Nova Gorica – Gorica, pešpoti, razgledi, narava – zelenje, športi na Soči, Panovec, vrtnice – burbonke, mlado mesto, tradicija in zgodovina, Sveta Gora, kolesarska pot ob Soči, Trnovo, Banjšice, Vitovlje, Perla, Solkan, bungee, soča fun park, (mednarodni) dogodki, Grgar, etnološke zbirke in muzeji, Trnovski gozd, Vipavska dolina z vinogradi, vasmi in kletmi,…

 

Več o projektu SLOVENIA GREEN: www.slovenia.info

ar©tur