Goriški muzej

Goriški muzej je po svoji usmeritvi pokrajinskega in splošnega značaja. Deluje na območju petnajstih primorskih občin. Zaradi obmejne lege muzej s posamičnimi projekti sodeluje tudi s slovensko manjšino v Italiji. 
 

Goriški muzej ima na območju Mestne občine Nova Gorica naslednje muzejske zbirke:

- Muzejska zbirka Grad Kromberk v Kromberku,

- Muzejska zbirka Vila Bartolomei v Solkanu,

- Muzejska zbirka Kolodvor / Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004 na železniški postaji v Novi Gorici,

Goriški muzej ima še zbirke: na Dobrovem, v Lipici, v Štanjelu, v Ajdovščini, v Tomaju, v Vrtojbi in v Mirnu.Kontakt:

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica (uprava)

Pod vinogradi 2, 5250 Solkan

t: +386 5 335 98 11

f: +386 5 335 98 20

goriski.muzej@siol.net

www.goriskimuzej.si

ar©tur