Grad Kromberk

Grad Kromberk zavzema dominanten položaj nad istoimenskim naseljem, postavljen pa je na nadmorski višini 116 m. V tlorisu je tipična renesančna stavba, sestavljena iz osrednjega poslopja skoraj kvadratnega tlorisa, ki ima na vogalih štiri stolpe. V sedanji obliki je bil grad Kromberk zgrajen v začetku 17. stoletja, po zgledu severnoitalijanske arhitekture 16. stoletja. V obeh svetovnih vojnah je bila gradu povzročena velika materialna škoda, tako da se od nekdanje opreme v njem ni ohranilo skoraj nič. Nekdanji lastnik grof Viljem Coronini-Cronberg iz Gorice, ga je moral obnavljati kar dvakrat - po prvi in po drugi svetovni vojni. 

Naselje Kromberk se je v srednjem veku imenovalo Stran, to ime najdemo v listini, s katero je leta 1206 goriški grof Manjhard II. daroval deset kmetij Henriku Dornberškemu. Omenjeni plemič je nato sezidal grad, na istem mestu, kjer stoji sedanji grad. Leta 1609 je Loke in Stran kupil od Dornberžanov Ivan Marija Coronini. Ob nakupu mu je vladar podelil sodno pristojnost I. stopnje in plemiški naslov "von Cronberg". Pozidal je grad, naselje Stran pa je dobilo ime Kromberk.

V okolici gradu Kromberk je urejena barokizirana parkovna površina z baročnim vodnjakom iz leta 1774 v sredini. Dvorišče se ob obeh severnih grajskih stolpih zaključuje s polkrožno potekajočim zidom s stebri, vazami na njihovem vrhu, pri čemer je bil oblikovan del zidu na zahodni strani rekonstruiran na osnovi ostankov, najdenih ob zaščitnih arheoloških izkopavanjih. Dvorišče se ob obeh severnih grajskih stolpih zaključuje s polkrožno potekajočim zidom s stebri in vazami na njihovem vrhu, pri čemer je bil oblikovan del zidu na zahodni strani rekonstruiran na osnovi ostankov, najdenih ob zaščitnih arheoloških izkopavanjih.

Zahodno od gradu je vreden posebne omembe "orlovski" stolp kot značilen primerek vrtne arhitekture, od drugod pa sta bila prenesena vodnjak z letnico 1663 in baročni kip Sv. Janeza Nepomuka iz leta 1738, ki stojita na travniku zahodno od grajskega dvorišča. Na mestu, kjer je nekoč stala konjušnica, je danes urejeno parkirišče, v primerni razdalji od osrednjega grajskega poslopja. S tega mesta je tudi neposreden dostop v restavracijo Grad Kromberk, v katero nas pripelje polkrožno stopnišče pred vzhodnim pročeljem gradu.

Glavni vhod v grad vodi z dvorišča na severni strani, pripelje pa nas v pritlično vežo, v kateri je urejen manjši lapidarij. 

 

 

zimski urnik (1.11. do 30.4.):

 • torek - petek: 09.00 - 17.00
 • nedelja, prazniki: 10.00 - 18.00
 • ponedeljek: zaprto
 • sobota: po dogovoru
 • zaprto: 1. januar, velika noč, 1. november, 25. december

poletni urnik (1.5. do 31.10.):

 • torek - petek: 10.00 - 18.00
 • nedelja, prazniki: 12.00 - 20.00
 • ponedeljek: zaprto
 • sobota: po dogovoru

Muzejske zbirke si je možno ogledati tudi izven urnika. Skupine se lahko najavijo na telefonske številke, ki so navedene pod posameznimi muzejskimi zbirkami ali na tajništvu muzeja. 

 

vstopnina:

 • odrasli 4 €
 • vstopnina s popustom 2 € (otroci od šestega leta starosti dalje, dijaki, študenti, imetniki Evropske mladinske kartice, upokojenci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje)
 • skupine 3 € / osebo 
 • družinska vstopnica 8 €

kombinirana vstopnica za vse lokacije (vstopnica je veljavna 7 dni od dneva nakupa)

 • odrasli 7 €
 • vstopnina s popustom (otroci od šestega leta starosti dalje, dijaki, študenti, imetniki Evropske mladinske kartice, upokojenci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje) 3 €
 • skupine 5 € / osebo 
 • družinska vstopnica 12 €

vodstva (javna in najavljena): 

 • voden ogled: vstopnina + 2 € / osebo
 • voden ogled za šolske skupine: vstopnina + 1 € / osebo
 • voden ogled za predšolske skupine: 1 € / osebo 
 • vodstva za najavljene skupine tekom delovnega časa: min. 5 oseb
 • vodstva za najavljene skupine izven delovnega časa: min. 10 oseb

Brezplačne vstopnice: častni člani Goriškega muzeja, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM - ICOMOS, SUZD, DRS, dijaki likovne Gimnazije Nova Gorica za Grad Kromberk, predšolski otroci, novinarji ob predložitvi press kartice, invalidi, spremljevalci invalidov in brezposelne osebe ob predložitvi dokazila. 

 

kontakt:

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica

t: +386 (0)5 333 11 40

goriski.muzej@siol.net

www.goriskimuzej.si

ar©tur