Vila Bartolomei

Pod vplivom meščanske arhitekture v bližnji Gorici je v Solkanu nastalo več premožnejših hiš z urejenimi fasadami in več vil s parki. Vila Bartolomei je podeželski dvorec goriške meščanske družine, ki je tu občasno bivala do 2. svetovne vojne. Po razlastitvi je povojna oblast vilo namenila tajni policiji UDBI, tu so bili tudi novogoriški zapori. 

Danes domuje v vili Goriški muzej. Na ogled je več stalnih zbirk. V pritličju so najdbe iz časov, ko so naše ozemlje prehajali Langobardi, v drugih dveh etažah prevladujejo eksponati, povezani z restavratorsko dejavnostjo. V novem poslopju je knjižnica, ki velja za najbogatejšo muzejsko knjižnico v Sloveniji. Glavne zbirke Goriškega muzeja so sicer v nekaj kilometrov oddaljenem gradu Kromberk.

Vilo naj bi okrog leta 1700 kupili predniki družine Bartolomei. Le-ti naj bi živeli v Trentinu, v kraju Pergine. Dvonadstropna stavba z ohranjeno poznobaročno zasnovo, vidno zlasti na severnem pročelju, na katerem je poudarjena osrednja os z masivnim kamnitim portalom v pritličju in balkonom z železno ograjo v prvem nadstropju, vse do današnjega časa ni spremenila svoje zunanje podobe. Po slogovnih značilnostih lahko vilo Bartolomei postavimo v 18. in 19. stoletje.

Družina Bartolomei je plemiški naslov dobila precej pozno. Leta 1763 jim ga je podarila cesarica Marija Terezija, a ne zaradi njihove modre krvi, temveč zaradi njihovih zaslug v javnem življenju. V času med obema vojnama so vilo imenovali vila Bice, po lastnikovi ženi Beatrice. Med 1. svetovno vojno je morala družina, tako kot vsi Solkanci, v begunstvo. Vila z bogatim arhivom je bila uničena. Po vojni so jo začeli obnavljati, stalno pa je v njej živel le eden od članov družine, medtem ko je ostala družina živela v Gorici.

Poleg osrednje stavbe, ki je imela stanovanjsko funkcijo, so v sklop vile sodili še vinska klet s "faladurjem" (prostor za predelavo grozdja v vino), štala s senikom ter hlevi. Ob sami vili so bila tudi kmetijska zemljišča. Za živino in obdelovanje zemlje je bil zadolžen hlapec. Ob vseh večjih delih je gospodar najel delavce - domačine, ki so tudi sami imeli nekaj zemlje. Za opravljeno delo jim je plačeval tedensko. Za gospodinjska dela je skrbela služkinja, medtem ko so pri večjih delih (pletev, setev) pomagale tudi domačinke - Solkanke, ki jih je najel gospodar. Vila Bice je ostala v lasti Bartolomejev do konca druge svetovna vojne, ko je bila v novi državi nacionalizirana. 

Kot zanimivost lahko omenimo, da se je služkinja, ki je služila pri Bartolomejih med vojno, konec petdesetih let poročila z enim izmed njihovih sinov. Temu ostala družina ni nasprotovala, prav nasprotno. Živi v Gorici, ter je poleg vnukinje Enrica Bartolomei edina še živeča predstavnica te družine.

 

urnik:

Do konca marca bo vila odprta samo čez vikend (ter 8. februarja) od 14.00 do 18.00. Za najavljene skupine pa po dogovoru.

 

vstopnina: 

 • odrasli 3 €
 • vstopnina s popustom (otroci od šestega leta starosti dalje, dijaki, študenti, imetniki Evropske mladinske kartice, upokojenci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje) 1,5 €
 • skupine 2 € / osebo
 • družinska vstopnica: 6 €

kombinirana vstopnica za vse lokacije (vstopnica je veljavna 7 dni od dneva nakupa): 

 • odrasli 7 €
 • vstopnina s popustom (otroci od šestega leta starosti dalje, dijaki, študenti, imetniki Evropske mladinske kartice, upokojenci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje) 3 €
 • skupine 5 € / osebo 
 • družinska vstopnica 12 €

vodstva (javna in najavljena): 

 • voden ogled: vstopnina + 2 € / osebo
 • voden ogled za šolske skupine: vstopnina + 1 € / osebo
 • voden ogled za predšolske skupine: 1 € / osebo 
 • vodstva za najavljene skupine tekom delovnega časa: min. 5 oseb
 • vodstva za najavljene skupine izven delovnega časa: min. 10 oseb

Brezplačne vstopnice: častni člani Goriškega muzeja, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM - ICOMOS, SUZD, DRS, dijaki likovne Gimnazije Nova Gorica za Grad Kromberk, predšolski otroci, novinarji ob predložitvi press kartice, invalidi, spremljevalci invalidov in brezposelne osebe ob predložitvi dokazila. 

 

kontakt:

Vila Bartolomei

Pod vinogradi 2, 5250 Solkan

t: +386 (0)5 335 98 11 (uprava Goriškega muzeja)

www.goriskimuzej.si

ar©tur