Kidričeva ulica

Osrednjo ulico v Novi Gorici so graditelji gradili kot mestno magistralo, ob kateri se bo razvilo mestno središče. Tu je bila zgrajena občinska palača ter drugi pomembni objekti mestotvornega značaja: banka, pošta, zavarovalnica, avtobusna postaja, trgovine, hotel, sodišče, na južnem koncu ulice pa stanovanjski bloki. 

V križišču Jelinčičeve ulice s Kidričevo sta levo in desno spomenika dvema tigrovcema, Zorku Jelinčiču (1900−65) in Antonu Rutarju (1901−96). Kipar: Zmago Posega. Čez cesto je Hotel Perla, ki se ponaša s primatom največje evropske igralnice. Poleg množice avtomatov in igralnih miz privabljajo goste tudi turnirji pokra, dobra kulinarika, zabaviščni program, spa center, konferenčne dvorane ... Nova Gorica je predvsem mesto, kjer se večerne ure zlahka prevesijo v jutranje, saj lahko zabave željni izbirajo med številnimi igralnicami, igralnimi saloni in nočnimi klubi.

Stavbe ob hotelu, ki je gostila vse t.i. družbenopolitične organizacije nekdanje SFRJ, se je oprijelo ime Kremelj. Pred njo so spomeniki voditeljem NOVJ: v niz so postavljeni politični komisar Martin Greif − Rudi (1918−75), komandant Jože Lemut – Saša (1918−42) in namestnik komandanta Mile Špacapan – Igor (1910−42). Kipar Negovan Nemec. Nekoliko stran je španski borec in partizan Aleš Bebler – Primož (1907−81), delo kiparja Marjana Keršiča Belača.

Bližje občini je še revolucionar, po katerem ima magistrala ime, Boris Kidrič (1912−53). Kipar: Zdenko Kalin. Na ploščadi za občinsko stavbo je tudi spomenik prvim graditeljem, mladinskim delovnim brigadam, ki so prišle iz cele Jugoslavije regulirat vodotoke, kopat temelje in gradit prve bloke. Kipar: Zmago Posega.

Na zahodni strani Kidričeve ulice, v zelenju ob mestnem trgovskem središču, sta še dva spomenika, vsaj posredno tudi vezana na NOB. Rado Simoniti (1914−1981), po rodu Bric, je upodobljen v dirigentskem zanosu. Simoniti je med NOB oblikoval in vodil pevski zbor primorskih Slovencev, sestavljen iz prekomorcev. To so bili fantje in možje, mobilizirani v kazenske delovne bataljone in konfinirani na jug Italije ali otoke, ki so se po padcu Italije pridružili zaveznikom in NOVJ. Takoj po vojni je zbor nastopal po celi Evropi in s peto besedo izražal zahtevo po priključitvi Primorske k Jugoslaviji. Simoniti je bil plodovit skladatelj: uglasbil 600 del, tako samospeve kot opere in zborovske pesmi, med katerimi je tudi (neuradna) primorska himna Vstajenje Primorske. Kipar: Negovan Nemec.

Glasbeniku dela družbo pisatelj France Bevk (1890−1970), ki je v svojih pokrajinskih povestih ohranjal pri Slovencih zavest o tistih primorskih krajih, ki so po 1. in 2. svetovne vojne ostali v mejah Italijanske države. Leta 1923 je postal ravnatelj Goriške knjižnice. Njegovo najbolj znano delo je Kaplan Martin Čedrmac (1938), ki opisuje tesnobo slovenskega dušnega pastirja iz Beneške Slovenije, soočenega s prepovedjo rabe slovenščine v cerkvi. Sam je bil tudi zaprt: po begu iz zapora se je pridružil partizanom in postal eden voditeljev NOB na Primorskem. Bevkov opus nagovarja predvsem mlajše in preprostejše bralce. Kipar: Boris Kalin. Po njemu nosita v Novi Gorici ime glavni trg in knjižnica.

V parku pri avtobusni postaji na Kidričevi ulici je parkovna skulptura Negovana Nemca, posvečena diverzantom NOV.

ar©tur