Muzejska zbirka Kolodvor - Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004

V dvajsetem stoletju so prebivalci Goriške večkrat menjali državo, kot si kupili novo obleko, predvsem pa je meja zarezala v prostor, ki so ga prej vedno čutili za svojega. Poleg tega to ni bila navadna meja, ampak ločnica med Vzhodom in Zahodom, varovana z bodečo žico. Železniška postaja je nehote postala nemi glasnik rojevanja nove družbe: na streho so ji navlekli veliko rdečo zvezdo in občasno dodajali napise: Mi gradimo socializem ali Živelo bratstvo in edinstvo naših narodov. Zvezda je danes eden od eksponatov muzejske zbirke, ki nam s sliko, predmeti in besedo predstavlja dogajanje ob meji od konca 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije in njene vključitve v Evropsko skupnost. 

Goriški muzej je 7. julija 2005 na železniški postaji v Novi Gorici odprl razstavo Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004, ki s fotografijami, uniformami, zastavami, zemljevidi in dokumenti pripoveduje o nastanku in spremembah državne meje med FLRJ (Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo), danes Republiko Slovenijo, in Republiko Italijo na področju med Sabotinom in Mirnom ter usodah in življenju prebivalstva na obeh njenih straneh.

 

Zgodovina meje

Konec 2. svetovne vojne, maja 1945, je med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in Kraljevino Italijo odprl vprašanje državne pripadnosti Slovenskega primorja, na katerem prebivata slovensko in italijansko prebivalstvo. Jugoslovanskim ozemeljskim zahtevam, katere je podpirala tudi Sovjetska zveza, so nasprotovali zahodni zavezniki, kateri so zagovarjali lastne vojaško-strateške in idejno-politične interese.

Vprašanje meje in pripadnost Trsta, Gorica in drugih krajev je postalo mednarodno - prišlo je do pogajanj in sporazumov med zahodnimi zavezniki in Jugoslavijo. Slednja se je obvezala, da bo o pripadnosti spornega ozemlja odločala mirovna konferenca z Italijo. Sporno ozemlje do nekdanje rapalske meje je bilo razdeljeno z t.i. Morganovo črto na dve okupacijski območji - cono A in cono B. Črta je tekla zahodno od prometnih povezav Trbiž - Predel - Most na Soči - Gorica - Trst. Zahodni del spornega ozemlja, ali Cono A je morala jugoslovanska vojska zapustiti in zasedle so jo zavezniške enote.

Mednarodna pogajanja o pravični jugoslovansko-italijanski državni meji ter usodi Trsta, Gorice in ostalih krajev so potekala od jeseni 1945 pa do konca leta 1946. Marca in aprila 1946 je te kraje obiskala tudi komisija izvedencev "štirih velikih" ter pripravila poročilo in razmejitvene predloge na osnovi svojih ugotovitev, ki jih je nato predala svetu zunanjih ministrov. Zasedanja v Parizu, med 22. aprilom in 12. julijem 1946, se je udeležila tudi jugoslovanska delegacija, ki predlogov razmejitve med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Kraljevino (od 2. junija 1946 Republiko) Italijo, ni sprejela.

Mirovna konferenca v Parizu, je na zasedanjih med 29. julijem in 15. oktobrom 1946 sprejela francoski razmejitveni predlog glede meje med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in Republiko Italijo. Tu je bila 10. februarja 1947 podpisana mirovna pogodba z Republiko Italijo. Določala je, da Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ) dobi Zadar in reko ter dele puljske, tržaške in goriške pokrajine. Republiki Italiji so bile dodeljene Kanalska dolina, Rezija, Beneška Slovenija in Gorica.

Določila mirovne pogodbe so bila uveljavljena 15. septembra 1947 z njenim deponiranjem pri francoski vladi. Na Goriškem je bila zarisana nova državna razmejitev med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in Republiko Italijo, ki pa še vedno ni dokončno uredila vprašanja meje.

V naslednjih tridesetih letih so se odnosi med Jugoslavijo in Italijo izboljševali tako na političnem področju kot v maloobmejnem prometu, ki je silovito rasel. Prihajal je čas, ko sta se obe strani v javnosti skritih diplomatskih pogajanjih in delu strokovnjakov sporazumeli in 10. novembra 1975 podpisali Osimske sporazume. Slovenska zahodna meja, tedaj državna meja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ) in Republiko Italijo, je bila mednarodnopravno potrjena. Z osimskimi sporazumi so na Goriškem popravili še nekatera ozemeljska vprašanja.

Stavba novogoriške železniške postaje je 15. septembra 1947 pripadla Jugoslaviji. Njen trg je bil razdelen na dva dela tako, da je bil vhod v železniško poslopje oddaljen le 35 metrov od državne meje. Do leta 1954 je bila na mejni črti bodeča žica, vrata postaje pa se na trg niso odpirala. Po letu 1954 je bodečo žico zamenjal polmetrski zid z betonskimi stebrički, med katerimi je bila napeta žičnata mreža. Po osimskih sporazumih leta 1975 so bile na področju železniške postaje v Novi Gorici narejene še dodatne spremembe, s katerimi je mesto Gorica zgradilo cestno povezavo ob državni meji.

Leta 2004 je bil odstranjen del mejne ograje in nastal je trg - Trg Evrope, na katerem se bodo, kot v preteklosti, srečevali sorodniki, prijatelji, znanci in ljudje dobre volje iz obeh strani, Slovenije in Italije.

 

zimski urnik (1.11 – 30.4.):

 • ponedeljek - petek: 13.00 - 17.00
 • sobota in nedelja: 12.00 - 17.00
 • zaprto: 1. januar, velika noč, 1. november, 25. december

poletni urnik (1.5. – 31.10.):

 • ponedeljek - petek: 13.00 - 17.00
 • sobota in nedelja: 12.00 - 19.00

Muzejske zbirke si je možno ogledati tudi izven urnika. Skupine se lahko najavijo na telefonske številke, ki so navedene pod posameznimi muzejskimi zbirkami ali na tajništvu muzeja. 

vstopnina:

 • odrasli 2 €
 • vstopnina s popustom 1 € (otroci od šestega leta starosti dalje, dijaki, študenti, imetniki Evropske mladinske kartice, upokojenci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje)
 • skupine 1,5 € / osebo 
 • družinska vstopnica 4 €

kombinirana vstopnica za vse lokacije (Vstopnica je veljavna 7 dni od dneva nakupa.): 

 • odrasli 7 €
 • vstopnina s popustom (otroci od šestega leta starosti dalje, dijaki, študenti, imetniki Evropske mladinske kartice, upokojenci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje) 3 €
 • skupine 5 € / osebo 
 • družinska vstopnica 12 €

skupna vstopnica za Muzej na meji: Muzejska zbirka Kolodvor, Vojaški stražarski stolp in Miren: 

 • odrasli 3 €
 • vstopnina s popustom (otroci od šestega leta starosti dalje, dijaki, študenti, imetniki Evropske mladinske kartice, upokojenci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje) 1,5 €
 • skupine 2 € / osebo
 • družinska vstopnica 6 €
 • prost vstop Vojaški stražarski stolp in Miren

vodstva (javna in najavljena):

voden ogled: vstopnina + 1 € / osebo
voden ogled za šolske skupine: vstopnina + 1 € / osebo
voden ogled za predšolske skupine: 1 € / osebo
vodstva za najavljene skupine tekom delovnega časa: min. 5 oseb
vodstva za najavljene skupine izven delovnega časa: min. 10 oseb

Brezplačne vstopnice: častni člani Goriškega muzeja, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM - ICOMOS, SUZD, DRS, dijaki likovne Gimnazije Nova Gorica za Grad Kromberk, predšolski otroci, novinarji ob predložitvi press kartice, invalidi, spremljevalci invalidov in brezposelne osebe ob predložitvi dokazila. 

 

lokacija muzejske zbirke: 

Železniška postaja Nova Gorica

Kolodvorska 8, 5000 Nova Gorica

 

kontakt:

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica (uprava) 

Pod vinogradi 2, 5250 Solkan

t: +386 (0)5 335 98 11, 333 11 40

goriski.muzej@siol.net

http://www.goriskimuzej.si/

 

ar©tur