Solkanski most

Solkanski most je znamenit ločni most čez reko Sočo v Solkanu na bohinjski železnici Jesenice - Nova Gorica. Most ima najdaljši kamniti lok na svetu in najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi. Za glavni lok so porabili 4.533 natančno obdelanih kamnov iz školjčnega apnenca iz kamnoloma pri Nabrežini.

S svojim 85 m dolgim lokom je že od nekdaj velika posebnost. Načrt za most je izdelal R. Jaussner, gradnjo pa je vodil L. Orley. Dolžina celotnega objekta znaša 220 m. Most so gradili dve leti, od pomladi 1904 do decembra 1905. Dela je ovirala predvsem Soča, ki je večkrat narasla.

Med prvo svetovno vojno ga je avstrijska vojska v 6. soški ofenzivi ob umiku minirala. V noči z 8. na 9. avgust 1916, so ga strategi avstroogrske vojske dali pognati v zrak, da ne bi prišel v roke Italijanom. Po preboju pri Kobaridu so pričeli graditi provizorij in 1918 že omogočili promet čez Sočo. Med italijansko zasedbo so most obnovili leta 1927. Med drugo svetovno vojno pa je bil zastražen, zato ga vojna ni resno ogrozila. Po drugi svetovni vojni je bil most saniran.

V današnjem času je solkanski most pomemben element dediščine, leta 1985 razglašen kot tehniški spomenik, ki dopolnjuje turistično ponudbo mesta Nova Gorica z okolico. Še lepši pa postane solkanski most v večernih urah, ko se stemni in ga osvetlijo močne luči žarometov. Takrat ga obdaja skrivnostna svetloba, ki še povečuje vtis njegove mogočnosti in lepote.

Nedaleč stran, po Soški cesti, najdemo „briški“ cestni most čez Sočo, ki ima najdaljši železobetonski lok v Sloveniji, s katerega pogumni, resda privezani z elastiko, skačejo v globino – bungee jumping 

ar©tur