Spomenik in grobnica iz NOB na Trnovem

Spomenik z grobnico je lociran na hribu Kobilnik pri Trnovem nad Novo Gorico.

Posvečen je 256 padlim borcem IX. korpusa. Grobnica je urejena kot razgledna plošča. Peščena pot okrog hriba povezuje grobnico z vznožjem hriba, kjer je bil v letih 1981 - 1983 urejen spominski amfiteater. Tu je vpisano več kot 2300 imen padlih borcev in žrtev narodnoosvobodilnega boja.

ar©tur