Židovsko pokopališče

V Sloveniji lahko zasledimo le nekaj kulturne dediščine povezane z Židi in sicer so to večinoma pokopališča oziroma nagrobniki s hebrejskimi napisi.

Take primere židovskih pokopališč najdemo v Ljubljani, Mariboru, Ptuju in zelo lepo ohranjeno pokopališče v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Pokopališče je bogato tako v zasnovi kot v detajlih, odlikuje pa ga preglednost in krajinska zaključenost.

V pisnih virih so Židje v Gorici prvič omenjeni leta 1316. Leta 1648 so ustanovili geto in kot kaže že zelo zgodaj oblikovali tudi svoje pokopališče. Po podatkih židovske skupnosti v Gorici, ki je danes priključena v Izraelitsko skupnost v Trstu, so najstarejši nagrobniki stari okrog 800 let, kar pomeni, da je židovska skupnost obstajala v Gorici že pred pridobitvijo mestnih pravic in da je nato pokopavala na lastnem pokopališču cel srednji in novi vek.

Pokopavanje na posebnem pokopališču je bilo skozi dolga stoletja pogojeno z večkrat nestrpnim odnosom evropskega prebivalstva do Židov pa tudi z židovskim izročilom - talmudom, ki zahteva pokop izven naselja v naravnem okolju. Pokopališče je bilo ob severovzhodni vpadnici v mesto in tu se je organsko širilo. Dolga leta se ni spreminjalo.

Spremembe so nastopile v 19. stoletju, ki je prineslo veliko socialno razlikovanje tudi med Židi ter njihovo močnejšo prisotnost v družbenem dogajanju. Odraz tega so različno oblikovane grobnice. Židje so tu pokopavali do konca 2. svetovne vojne. Sedanja lokacija pokopališča je iz leta 1881, ko so s pomočjo gospoda Giacoma Bolaffia  prenesli 27 nagrobnikov iz starega pokopališča na sedanje.

Zgodovini pokopov lahko sledimo po napisih (epigrafih), ki jih delimo v štiri obdobja, in sicer:
- 1. obdobje - od 13. do 15. stol., ohranjena napisa iz leta 1406 in iz leta 1450,
- 2. obdobje - od. 16 do 17. stol., ohranjena napisa iz leta 1617 in 1652,
- 3. obdobje - od leta 1732 do leta 1829, ohranjenih je 16 napisov, leta 1881, pa so bili nagrobniki preneseni iz starega na novo pokopališče
- 4. obdobje - od leta 1829 do danes, ohranjenih skoraj 900 plošč.

Židovsko pokopališče v Rožni Dolini je eno redkih na slovenskih tleh. Zaradi svoje lokacije, starosti nagrobnikov in njihove umetnostno-zgodovinske vrednosti je spomenik nacionalnega pomena.

ar©tur