Grad Ozeljan

Vila se nahaja v središču naselja Ozeljan. S svojim severozahodnim delom se naslanja na cerkev, ob vzhodnem delu pa ima prizidan kamin. Sestavni del vile je plato na njeni južni strani in njemu priključen grajski park. 

Park je eden redkih z vrtno arhitekturnimi elementi tako bogatih grajskih parkov. Na Goriškem predstavlja po svoji zasnovi najbolj bogat baročni vrt. Od nekdanjega terasasto zasnovanega parka so vidni le še sledovi ter močno poškodovani elementi vrtne arhitekture.

ar©tur