Park Rafut

Park Rafut je bil zasajen v drugi polovici 19. stoletja na površini 3 ha. V njem rastejo številna redka drevesa in grmi. Zaradi ugodnih talnih in klimatskih razmer se je tu razraslo več izjemno lepih eksotičnih rastlin, kakršnih drugod po Sloveniji ne najdemo. Tu na primer najdemo izredne primerke cipres, sekvoj, edinstvene primerke kamelije, hrasta plutovca, kafrovca in druge.

Poleg parka s primerki rastlinja je tudi vila na Rafutu prava posebnost. Zgraditi jo je dal goriški arhitekt Antonio Lasciac v začetku tega stoletja. V osnovi gre za tip vile - gradiča, stopničasto razgibane arhitekture s stolpom ki ga pogosto srečujemo v mestnem obrobju v prvih desetletjih 20. stoletja. Orientalizirajoči arhitekturni plašč je tujek v goriškem prostoru, a predstavlja hkrati izjemnost. Direktni prenos islamske ornamentike v lokalno arhitekturo je nastal kot posledica skrajnega načina razumevanja secesijanskega stila. Vrednost te arhitekture izhaja iz prvotne zasnove parka, ki naj bi deloval kot 'eksota' v okolju in bi vsekakor našla mesto v ustreznem programu, izdelanem za celoten kompleks.

Park je danes razdeljen na dva dela. Zgornji, ki obdaja vilo, ter spodnjega, ki je v privatni lasti. Rafutski park ima republiški pomen zaradi izrednih in edinstvenih primerkov eksotičnih dreves in grmov pri nas.

Rafutski park je razglašen za naravni spomenik (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica - Ur. glasilo štev.8/85).

Park ni urejen za obisk, natančnejše podatke o parku dobite na Zavodu RS za varstvo narave - Območna enota Nova Gorica, t: +386 (0)5 330 53 10, zrsvn.oeng@zrsvn.si.

ar©tur