Velika ledena jama v Paradani

Med kraškimi pojavi so posebej pomembne jame z večnim ledom in snegom. Zaradi klasičnega opisa (locus classicus) rastlinskega obrata v vzhodnem delu je 385 m globoka in 1550 m dolga Velika ledena jama v Paradani svetovno znana.

V njej so izrezovali 10 do 40 kg težke kose ledu. V koših so jih nosili na površje in jih ponoči v vozovih spravljali v Gorico ali Trst, kjer so led prodajali na ladje. Nekdaj so led iz nje vozili celo v Egipt.

Pri spuščanju v jamo si v različnih pasovih sledijo alpske rastlinske združbe. Paradana je zavarovana kot naravni rezervat. Nahaja se v Trnovskem gozdu nekaj kilometrov od Lokvi. 

Turistično društvo Lokve, ki skrbi za jamo, je v njej zaznamovalo stezo.

Obisk notranjosti jame ni mogoč, lahko pridemo le do vhoda.

ar©tur