Trnovski gozd

Trnovski gozd je s sosednjimi Banjšicami najseverozahodnejši odrastek mogočnega Dinarskega gorovja. Planinski svet Trnovskega gozda je kraški, brez tekoče vode na površju in razčlenjen z zaprtimi globelmi, kuclji, griči in hribi, jamami, brezni in drobnimi kraškimi oblikami: škrapljami, žlebiči, škavnicami in podobnim.

Med kraškimi pojavi so posebej pomembne jame z večnim ledom in snegom. Zaradi klasičnega opisa (locus claicus) rastlinskega obrata v vzhodnem delu, je 385 m globoka in 1550 m dolga Velika ledena jama v Paradani svetovno znana. Nekdaj so led iz nje vozili celo v Egipt.

Trnovski gozd je porasel z mešanim bukovo-jelovim gozdom (Abieti-fagetum dinaricum). Najvišje se povzpne na Malem Golaku (1495m), ki je na vrhu gol, niže pa poraščen s pritlikavim vrbovjem (Salix sp.) in rušjem (Pinus mugo). V skalnih razpokah so tod našle svoj prostor zavarovane, endemične rastline, npr. kranjski jeglič (Primula carniolica).

Za Trnovski gozd sta značilna kar dva naravna rezervata: Paradana z naravnim spomenikom Velika ledena jama in Golaki s Smrekovo drago ter naravni spomenik Smrečje. Ljubitelji narave pa si lahko ogledajo tudi številne druge zanimivosti naravne dediščine, ki jih bodo domačini radi pokazali.

ar©tur