Reka Soča

Reka Soča ima zaradi naravne lepote, ohranjenosti in zgodovinskih okoliščin v zavesti Slovencev poseben pomen in vrednost.

Reka Soča izvira v osrčju Julijskih Alp. Njena 138 km dolga pot do morja se vije pretežno ob severozahodnem robu Slovenije. Obide najpomembnejša naselja od Bovca do Deskel, v Solkanu pa onkraj železniškega mostu zapusti slovensko deželo. Do Solkana spremlja Sočo po eni strani glavna prometna cesta, po drugi pa železniška proga, ki povezuje Novo Gorico z Bledom in Jesenicami.

ar©tur