Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti že več kot petnajst let spodbuja razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in vsesplošno ustvarjalnost ter s svojimi 59 območnimi izpostavami v vseh predelih Slovenije in zamejstvu skrbi za čim širšo dostopnost tovrstne kulturne produkcije ter s tem za enakopravnejši regionalni razvoj.

Je nacionalna ustanova, ki s svojim strokovnim kadrom in priznanimi zunanjimi sodelavci ter v sodelovanju z društvi, zvezami in vsemi slovenskimi občinami zagotavlja optimalne pogoje za razvoj različnih kulturno umetniških področij, pri čemer nudi ljubiteljskim kulturnim skupinam in posameznikom finančno in strokovno podporo v najširšem smislu, od izobraževanj, selekcij, svetovanj do izdajanja strokovne literature. Široka kulturna mreža 59 izpostav, 5000 društev in 100.000 članov, ki žanjejo uspehe tako doma kot v tujini, so unikum evropskega kulturnega prostora.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica deluje na območju šestih občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Kanal, Občine Brda, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Renče - Vogrsko in Občine Miren - Kostanjevica. Koncept programa izpostave je raznolik in pokriva celo paleto običajnih prostočasnih kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno in literarno področje, folkloro, film ...

Vzporedno z izvedbami  predstavitvenih projektov za posamezna področja dejavnosti, na izpostavi posebno pozornost namenjamo visokokvalitetnim izobraževalnim programom. Zelo dobro sodelujemo z vsemi šestimi lokalnimi skupnostmi. Kolikor nam le dovoljujejo ustrezni prostorski pogoji v občinskih središčih, temu primerno razpršimo našo prireditveno dejavnost. Nekatere se v posameznih okoljih odvijajo tradicionalno, druge prirejamo občasno.

 

kontakt:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Območna izpostava Nova Gorica

Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica

t: +386 (0)5 355 18 50, (0)5 335 18 52

oi.nova.gorica@jskd.si

www.jskd.si

ar©tur