Vodnjaki in kali

Na Goriškem so številni vodnjaki in kali, ki govorijo o nekdanjem življenju in časih, ko ni bilo še speljanih vodovodnih cevi do vsake hiše. Vasi skrivajo v svojih ulicah sto in več let stare vire vode, kateri so bili za ljudi in živali življenjskega pomena. Kaj vse se je okoli njih skozi čas dogajalo, čemu vse so bili priča, koliko ljudi je stalo ob njih in koliko ljudi oziroma živali je iz njih vodo pilo, so vprašanja, ki ne bodo nikoli našla odgovorov. Lahko pa postojimo ob njih in se zamislimo…

Z namenom obnove in ureditve 32 vodnjakov in kalov v čezmejnem območju je bil izdelan projekt LivingFoutnains. Cilj projekta je bil poleg obnove vodnjakov kot spomenikov kulturne dediščine tudi oživitev dogajanja, povezanega z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov, ter poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v urbanem prostoru. Sofinanciran je bil iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Na slovenski strani se je izvajal na območju občin: Miren-Kostanjevica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba; na italijanski strani pa občine Sovodnje ob Soči in Doberdob. V projekt je bila vključena tudi Turistična zveza TIC Nova Gorica. Na območju Mestne občine Nova Gorica so vključeni vodnjaki oziroma kali v Grgarskih Ravnah, na Preserjah, v Šempasu in v Podlaki.    

Več na www.livingfountains.eu

Prospekt: Poti vodnjakov od Nove Gorice do Doberdoba_2014.pdf

Prospekt: Vodnjak Brida_2014.pdf

Brošura: LivingFountains. Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju_2014.pdf

ar©tur