Dediščina prve svetovne vojne

Škarbijel (646 m), Skalnica – Sveta Gora (681m) in Sabotin (609 m) je trojček hribov nad Novo Gorico, ki sicer ne sodijo v zgodovino alpinizma, vendar so tisoči umrli, da bi osvojili te vrhove. Potem ko je Italija 23. maja 1915 napovedala Avstro-Ogrski vojno, se je slednja umaknila z meje v ravnini in utrdila obrambne položaje na vrhovih nad Sočo – začela se je soška fronta, med katero so enajst bitk sprožili Italijani, dvanajsto, s prebojem pri Kobaridu, pa združene enote avstroogrske in nemške armade. Na te vrhove, ki so danes priljubljene izletniške točke, vodijo številne poti. Nekatere so speljane po nekdanjih jarkih in skozi kaverne, zato je, poleg pohodnih čevljev, priporočljiva primerna oprema (čelada, naglavna svetilka).

Škabrijel je Novi Gorici najbližji vrh. Vzpon čez prelaz Vratca (403 m) poteka delno po oskrbovalnem jarku, kjer nas pozdravi v kamen vklesana knjiga, delo neznanega vojaka. Na vrhu sta spominsko obeležje vsem padlim na tem hribu in razgledni stolp. Na Škabrijelu je bilo najhuje med enajsto bitko (17. avgust – 15. september 1917), ko je na vrh bruhalo ogenj rekordno število topov, dolgotrajnemu obstreljevanju pa so sledili napadi jurišnih enot. Vendar so bili vsi napadi zaman. Za branilce, med katerimi so se še zlasti izkazali vojaki 87. (celjskega) pešpolka, so vojni zgodovinarji napisali, da so uspešno prestali najhujši boj, kar jih je kadarkoli bojevala katerakoli avstrijska enota.

Celotno območje Sabotina je proglašeno za čezmejni Park miru. Vzpon na Sabotin je zaradi raznolikosti flore in favne, bogatih razgledov in prepadnih pobočij nad kanjonom Soče mogoče najlepši. Tu se srečujejo Alpe, dinarski Kras in Sredozemlje. V planinski postojanki in domu veteranov (nekoč obmejni karavli JLA) je ob koncih tedna mogoče malicati, na ogled pa je tudi več vojnih eksponatov iz 1. in 2. sv ter vojne za osamosvojitev. Najbolj podrobno je opisana za Sabotin usodna 6. bitka (6. - 17. avgust 1916), ko so italijanski vojaki prebili obrambne avstroogrske obroče in osvojili vrh.

Sveta Gora, nekoč Skalnica, je predvsem romarska pot, pa tudi razširjena točka Slovenske planinske transverzale. Bazilika Marijinega vnebovzetja je zgrajena na mestu, kjer se je leta 1539 Marija z Jezusom v naročju prikazala pastirici Urški Ferligoj. Sedanja cerkev je vsaj četrta na istem mestu, zgrajena v neobaročnem stilu v letih 1924−28 po načrtih Silvana Baricha (poitalijančeno Baresi, 1884−1958), po rodu iz Podgrada v Istri.

 

V Solkanu se nahaja pokopališče avstroogrskih vojakov iz začetka bojevanj na soški fronti.

 

informacije:

  • Turistični informacijski center Nova Gorica

Delpinova ulica 18 b, 5000 Nova Gorica

t: +386 5 330 46 00

tzticng@siol.net  

  • Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

Pod vinogradi 2, 5250 Solkan

t: +386 5 335 98 11

f: +386 5 335 98 20

goriski.muzej@siol.net

www.goriskimuzej.si  

  • Okrepčevalnica in muzej na Sabotinu

Bogdan Potokar

m: +386 (0)40 253 234

bogdan.potokar@siol.net

www.sabotin-parkmiru.si              

  • Društvo soška fronta Nova Gorica

Ulica Nikole Tesle 19, 5290 Šempeter pri Gorici

info@drustvo-soskafronta.si

www.drustvo-soskafronta.si    

  • Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«

Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid

t: +386 (0)5 38 90 167

info@potimiru.si

www.potmiru.si

ar©tur