Čepovanski dol

Čepovanski dol ali Čepovanska dolina je ena največjih in najlepše ohranjenih suhih dolin v Sloveniji. Podobnih suhih dolin v svetu ni veliko.  Dolino, ki je 300-400 m globoka, je pred davnimi časi izdolbla reka, ki je pritekla iz Julijskih Alp in šla naprej v smeri morja. Na obeh straneh se dvigujejo strma pobočja – vzhodno Trnovska planota, zahodno pa Banjška. 

Čepovanski dol leži na severnem območju Mestne občine Nova Gorica. Največje naselje v dolini je vas Čepovan (600 n. m.). Dolina ločuje Trnovsko in Banjško planoto in je prek strmega pobočja povezana z Lokvami na vzhodu in Lokovcem na zahodu. Dolina, ki je kar 16 km dolga, na jugu prehaja po Fobškem kalu v Grgarsko kotlino, na severu pa se 300 metrov globoko spušča po Špehovem brdu v dolino Idrijce. Cesta, ki teče skozi dolino povezuje Novo Gorico in Most na Soči. Zaradi dokaj nizke prometne obremenitve, se na poti srečuje kolesarje. 

Čepovanski dol spada v območje naravnih vrednot. Okoli Čepovana je nekaj manjših izvirkov, ki napajajo danes edini stalni potok t.i. Čepovanski potok. Ta teče skozi vas, vendar kmalu ponikne. V severnem delu doline ima dolina predalpski značaj, od Čepovana navzdol pa se kaže kot suhi kraški dol z vrtačami, s skromnimi njivami na terasah, ki jih podpirajo suhozidi. 

 

 

ar©tur