Goriški med

Novogoriška destinacija premore številne čebelarje, večina njih se s to dejavnostjo ukvarja ljubiteljsko. Odlični pogoji ter dolgoletna tradicija in znanje čebelarjev ustvarjajo okusen med različnih vrst. 

Na območju se čebelarji združujejo v dve čebelarski društvi: 

 1. Čebelarsko društvo Nova Gorica – Trg Jožeta Srebrniča  7, 5250 Solkan, www.cd-novagorica.si in
 2. Čebelarsko društvo Šempeter – Ulica Padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici.

Medena slastna doživetja Goriške ponujajo naslednji ponudniki:

 1. Martin HOZJAN, Za spomenikom 14, 5250 Solkan, T: +386 (0)41 474 403
 2. Liljana HUMAR, Bate 21c, 5252 Grgar, T: +386 (0)31 384 295
 3. Jože KOSOVEL, Vipavska c, 124, 5000 Nova Gorica, T: +386 (0)31 381 636
 4. Milan KOŠUTA – Angela Besednjaka 12, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, T: +386 (0)041 798 804, kosutamilan@gmail.com (prodaja medu na domu po dogovoru in na tržnici v Novi Gorici na stojnici št. 9)
 5. Anton PARAVAN, Cankarjeva 80, 5000 Nova Gorica, T: +386 (0)41 377 532
 6. Anton PETROVČIČ, Čepovan 76, 5253 Čepovan, T: +386 (0)41 787 698
 7. Ivan PLESNIČAR, Voglarji 47, 5252 Trnovo, T: +386 (0)41 789 066
 8. Branko VIDMAR, Rejčeva 9, 5000 Nova Gorica, T:+386 (0)41 282 470 (mentor čebelarskega krožka na Osnovni šoli F. Erjavca v N. Gorici)
 9. Marko VOLK – Tominčeva 15, Solkan, T: +386 (0)31 893 355, (prodaja na domu)
 10. Aleš ZAVRTANIK, Ulica 30. divizije 52a, 5250 Solkan; T: +386 (0)51 336 768
 11. Čebelarstvo BAVDAŽ, Prvomajska 90, 5000 Nova Gorica, T: +386 (0)41 975 393 (prodaja na terenu in na domu)

V Sloveniji ima čebelarstvo bogato in dolgo tradicijo. Na Slovenskem je bil pionir sodobnega čebelarstva in eden največjih strokovnjakov za čebele Anton Janša (1734 – 1773). Njegov rojstni dan, 20. maj, od leta 2018 praznujemo kot svetovni dan čebel. Več o svetovnem dnevu čebel: www.worldbeeday.org 

svetovni dan čebel

ar©tur