Tradition

Goriška je konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja postala znana tudi po nekaterih krajih, kjer so se razvile določene obrti. Obrt je začela cveteti zaradi ugodnih razmer za pridobivanje surovin, potrebnih za obrtno proizvodnjo. Med tradicionalne obrti goriškega podeželja, iz katerih je po drugi svetovni vojni zrasla novogoriška industrija, lahko predvsem štejemo mizarstvo v Solkanu, kovaštvo na Čepovanskem in Lokovcu, opekarstvo v Biljah ter zidarstvo v Renčah.  

ar©tur