Velike zgodbe malih zbirk

Ljudje smo zbiratelji. Obdajamo se z drobnimi predmeti, ki nas povezujejo s preteklostjo in osmišljajo našo sedanjost. Govorijo o nas samih, o naši družini, o našem kraju, o prostoru, v katerem živimo. Opozarjajo na izmuzljivost časa, saj le malokdo še zna rokovati z orodjem, ki so ga vešče uporabljali nekdanji mojstri raznih poklicev, po katerih so bile znane cele vasi. 

Kovaštvo v Lokovcu, škafarstvo na Lokvah in mizarstvo v Solkanu so (prve) tri dejavnosti, ki so zahvaljujoč zasebnim ali društvenim zbirkam dobile dostojno predstavitev. Le upamo lahko, da bomo sebi in zanamcem na podoben način lahko prikazali tudi oglarstvo, steklarstvo (glažute), žganje apna, poljedelstvo, gozdarstvo, furmanstvo, vinarstvo...

Območje novogoriške občine je bilo v središču soške fronte, ki se je vila od vrhov Julijskih Alp do Jadranskega morja. Iskanje ostankov orožja in streliva, sprva namenjeno prodaji za staro železo, je preraslo v zbirateljstvo, kronano z željo, da najdbe vidijo tudi drugi. Poseben čar predstavljajo zgodbe, ki spremljajo vsakega zbiratelja in vsak najden predmet, pa tudi še vidni ali obnovljeni strelski jarki, kaverne, vojaške barake.

Ena izmed zbirk odpira socialno zgodovino, obdobje migracij, katerih junakinje so bile ženske, aleksandrinke. Vsi ti drobci sestavljajo mozaik, razkritje dele genskega zapisa Goriške, ki skriva še mnoge skrivnosti, namenjene novim rodovom zbirateljev, da jih odkrijejo, obdelajo in predstavijo. ​

  1. STARA SOLKANSKA MIZARSKA DELAVNICA – Soška cesta 31, 5250 SOLKAN, odprto sobota in nedelja 10.00-12.00, vsak 2. in 4. torek v mesecu 16.00-18.30, kontaktna oseba: Jožko Markič +386 41 617 867
  2. MALI MUZEJ 1. SVETOVNE VOJNE – Banjšice 19a (zaselek Lohke), 5251 GRGAR, ogled po dogovoru, kontaktna oseba: Zdenko Mužič +386 41 841 403
  3. MALI MUZEJ KOVAŠTVA – Srednji Lokovec 81, 5253 ČEPOVAN, ogled po dogovoru, kontaktna oseba: Miroslav Šuligoj Bremec +386 31 459 343
  4. ŠKAFARSKA ZBIRKA – Lokve 22 , 5232 TRNOVO PRI GORICI, ogled ob sobotah in nedeljah in po dogovoru, kontaktna oseba: Rajmund Kolenc +386 41 852 975
  5. PARK MIRU IN MUZEJ 1. SVETOVNE VOJNE – Podsabotin, 5211 KOJSKO, ogled ob sobotah, nedeljah, praznikih in po dogovoru, kontaktna oseba: Bogdan Potokar +386 40 253 234
  6. MUZEJ ALEKSANDRINK – Hiša na placu, Prvačina 173, 5297 PRVAČINA, ogled po dogovoru, Turistična zveza TIC Nova Gorica, +386 5 330 46 00
  7. SPOMINSKA SOBA JOŽEFA TOMINCA IN SIMONA GREGORČIČA – Kulturni dom, Gradišče nad Prvačino, 5294 DORNBERK, ogled po dogovoru, kontaktna oseba: Miro Kerševan +386 41 590 538

 

 

ar©tur