Zaključna gledališka igralnica z Nevenko Vrančič

od 12.05.2012 do 12.05.2012

ob 10.30

Organizator: SNG Nova Gorica, Trg E. Kardelja 5, Nova Gorica, T: 05 335 22 00, www.sng-ng.si

Nova Gorica - Slovensko narodno gledališče

ar©tur