Simona Semenič 24UR

od 19.05.2012 do 19.05.2012

ob 20.00

Organizator: SNG Nova Gorica, Trg E. Kardelja 5, Nova Gorica, T: 05 335 22 00, www.sng-ng.si

Nova Gorica - Slovensko narodno gledališče, mali oder

ar©tur