Proslava v spomin na 70 – letnico ustanovitve Prvega primorskega partizanskega bataljona v Ozeljanu

od 16.08.2012 do 16.08.2012

Organizator: Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, Kidričeva 9, Nova Gorica, t 05 333 20 77, zbng

Ozeljan

ar©tur