Začetek poletne šole FUDŠ "Globalni trendi v vsakdanjem življenju: Izzivi racionalizacije"

od 28.08.2012 do 28.08.2012

ob 09.00

Organizator: Fakulteta za uporabne družbene študije, Kidričeva ul. 9, 5000 Nova Gorica, t: 05 33 30 90, www.fuds.

Nova Gorica - Eda center, 1. nadstropje, učilnica 4

V sklopu poletne šole se bo zvrstilo več predavanj priznanih tujih in domačih strokovnjakov iz akademskih ter gospodarskih področjih. Z opravljeno poletno šolo prizna fakulteta kreditne točke. Sodelovanje na poletni šoli je popolnoma brezplačno. Prijave in več informacij na www.fuds.si

Fudš 1Fudš 2Fudš 3

ar©tur