MAMA JE UMRLA DVAKRAT

od 17.11.2012 do 17.11.2012

od 20.00 do 22.00

Organizator: KD Vrtejbenska igralska kompanija, Pod Lazami 130, Vrtojba, m: 031 645286

Vrtojba - Mladinski center Vrtojba, Ul. 9. september 72, Vrtojba

 Gledališka predstava gledališke skupine IDAS Neblo.

ar©tur