Gledališka igralnica za otroke z igralko Nevenko Vrančič: FURBASTO KOCE

od 22.12.2012 do 22.12.2012

ob 10.30

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 3

Nova Gorica - SNG Nova Gorica

Za abonma Gledališke igralnice in Izven.

ar©tur