Delavnica učinkovite rabe energije z ekoSpodbudami, ekoKrediti in drugimi nepovratnimi sredstvi

od 20.03.2013 do 20.03.2013

ob 18.00

Organizator: Občina Šempeter pri Vrtojbi v sodelovanju z agencijo GOLEA

Šempeter - Šempeter pri Gorici, Coroninijev dvorec, 5290 Šempeter pri Gorici

Delavnica učinkovite rabe energije z ekoSpodbudami, ekoKrediti in drugimi možnostmi pridobitve nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije


Predstavitev javnih razpisov za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti.

Delavnica je organizirana v sklopu projekta MARIE.

ar©tur