Gledališka igralnica z Nevenko Vrančič: Lonček kuhaj

od 23.03.2013 do 23.03.2013

ob 10.30

Organizator: Slovensko narodno gledališče, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 335 22 47 (blaga

Nova Gorica - SNG Nova Gorica

Za otroke od 5. do 10. let.

Za abonma Gledališke igralnice in Izven.

ar©tur