Predstavitev 100 let organizirane spomeniškovarstvene službe v Sloveniji

od 03.12.2013 do 03.12.2013

ob 20.00

Organizator: Goriški muzej Kromberk, Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 20, goriski.muzej@siol.

Kromberk - Grad Kromberk

Sodelujejo:  Ernesta Drole,  Zvkds, vodja območne enote Nova Gorica, Marta Bensa, restavratorka Zvkds OE Nova Gorica, Andrej Jazbec, restavrator, Zvkds Restavratorski Center.

Varstvo kulturne dediščine na Slovenskem sega že v sredo 19. stoletja, ko je tedanja avstro-ogrska oblast ustanovila Cesarsko-kraljevo centralno komisijo za raziskovanje in ohranjanje stavbnih spomenikov. Za rojstvo organiziranega varstva pa lahko štejemo leto 1913, ko je bil umetnostni zgodovinar, dr. France Stele imenovan na mesto uradnega deželnega konservatorja za deželo Kranjsko. Varstvo kulturne dediščine je bilo tedaj usmerjeno v varovanje in raziskovanje posameznih stavbnih kulturnih spomenikov, arheoloških najdišč, cerkva in znamenj. Po drugi vojni se je služba razširila z ustanavljanjem posameznih regijskih zavodov. Leta 1963 je bil ustanovljen tudi tedaj Zavod za spomeniško varstvo Nova Gorica, danes Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, Nova Gorica.

ar©tur