Gledališka igralnica z Nevenko Necjarinkolo: Aljine poskočnice

od 14.12.2013 do 14.12.2013

ob 10.30

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 3

Nova Gorica - SNG Nova Gorica

Za abonma Gledališke igralnice in Izven.

ar©tur