Predstavitev knjige »Oblačilna kultura na Trnovsko-Banjški planoti«

od 07.02.2014 do 07.02.2014

ob 17.00

Organizator: KS Trnovo, Trnovo 39, Trnovo, m: 051 688 860, krajevna.skupnost.trnovo@siol.net

Trnovo - Prostori Društva žena in deklet Trnovo, Trnovo 37

Knjigo bo predstavil urednik g. Miroslav Šuligoj Bremec in avtorji.

ar©tur