Gledališka igralnica z Nevenko Necjarinkolo: Kako postanemo vile ali škrati?

od 15.02.2014 do 15.02.2014

ob 10.30

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 3

Nova Gorica - SNG Nova Gorica

Za abonma Gledališke igralnice in Izven.

ar©tur