Materinski dan v Vrtojbi

od 22.03.2014 do 22.03.2014

Organizator: Društvo žena Vrtojba, Ul. 9. sempetmbra 137, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, t: 041 389 021

Vrtojba - Mladinski center Vrtojba, Ul. 9. september 72, Vrtojba

ar©tur