Gledališka igralnica z Nevenko Necjarinkolo: Kje ste škrati in vile?

od 22.03.2014 do 22.03.2014

ob 10.30

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 3

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Za abonma Gledališke igralnice in Izven.

ar©tur