Gledališka igralnica z Nevenko Necjarinkolo: V poletje z Necjarinkolo

od 24.05.2014 do 24.05.2014

ob 10.30

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 3

Nova Gorica - SNG Nova Gorica

Za abonma Gledališke igralnice in Izven.

ar©tur