Soča najlepše dekle

od 06.06.2015 do 09.09.2015

Organizator: Foto klub Nova Gorica, Gradnikove brigade 49, Nova Gorica, m: 041 366 865

Nova Gorica - Galerija - kavarna in restavracija Pecivo

Razstavljalec:Rajko Žbogar je član foto kluba Nova Gorica  


Fotografije Rajka Žbogarja opisujejo dejanja, ki so se resnično zgodila, jih je pred tem napovedal že naš poet Simon Gregorčič v pesmi Soči. Nekaj fotografskih del se     navezuje na njegovo poezijo, ostala dela pripovedujejo zgodbe skozi čas zadnjih 100 let in še prej.
Sočo je Rajko Žbogar okarektiriziral na svojstven edinstven način.

ar©tur