Mednarodna znanstvena konferenca »Regionalni vidiki tranzicije«

od 14.10.2015 do 15.10.2015

od 10.00 do 14.00

Organizator: Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina, Nova Gorica

Rožna dolina - Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina, Nova Gorica - predavalnica P-7

Na mednarodnem posvetu na temo regionalnih vidikov tranzicije v Sloveniji in na Hrvaškem, ki ga organizira Fakulteta za humani- stiko v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino, bodo uve- ljavljeni raziskovalci novejše zgodovine soočili poglede na prehod iz socializma v kapitalizem. Osvetlili bodo specifičen proces preho- da, ki se razlikuje tako med državami kot znotraj regij v Sloveniji in na Hrvaškem, s čimer bodo izpopolnili sivo liso v zgodovinopisju.

Predavali bodo dr. sc. Lidija Bencetić, dr. sc. Albert Bing, dr. Jure Gašparič, dr. Aleksander Lorenčič, dr. sc. Josip Mihaljević, dr. Željko Oset, dr. Tomaž Pavlin in dr. Nina Vodopivec.

Predavanja bodo v slovenščini in hrvaščini.

ar©tur