Spominska proslava v Kračicah

od 21.11.2015 do 21.11.2015

Organizator: Območno ZB Nova Gorica, Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica, t: 05 333 20 77, zbng@siol.net

Kanal ob Soči - Kračice

74. obletnica ustanovitve zbora OF za Kambreško, krajevni praznik Kanala.

ar©tur