Predavanje in predstavitev knjige dr. Petra Kavrečič: Turizem v Avstrijskem primorju

od 19.04.2016 do 19.04.2016

ob 20.00

Organizator: Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 11, goris

Kromberk - Grad Kromberk

Avstrijsko primorje, nekdanja dežela Avstrijskega cesarstva (kasneje Avstro-Ogrske), se je v 19. stoletju turistično razvijalo, tako v smislu termalnega kot morsko-zdraviliškega, jamskega in planinskega turizma. Predstavljeni bodo začetki razvoja morskih destinacij (Gradeža) ter jamskega in planinskega turizma. Turizem je proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja predstavljal pomembno dobičkonosno dejavnost ne le drugod po Evropi, ampak tudi v Avstriji in v njenem primorju.

Petra Kavrečič je docentka na Fakulteti za humanistične študije in Fakulteti za turistične študije – Turistica ter raziskovalka Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Doktorirala je na temo Zgodovina turizma v Avstrijskem primorju (1819–1914): kopališki, zdraviliški, jamski in gorski turizem.

ar©tur