Začetek rednih študijskih dejavnosti

od 12.10.2016 do 31.10.2016

Organizator: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, t: 05 300 23 87, m: 031 738 199, unitring@amis.net, www.unitring.si

Nova Gorica

Program je objavljen na spletni strani društva http://www.unitring.si/domov.html .

ar©tur