Roland Schimmelpfennig: Peggy Pickit vidi boga v obraz

od 10.05.2017 do 10.05.2017

ob 20.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, mali oder

Drama. Za abonma Mali oder, Konto in Izven.

ar©tur