Mario Kovač: A je to?

od 18.11.2017 do 18.11.2017

od 10.30 do 16.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: O5 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Gostujeta Nu: Write Theatre Festival Zagreb in Gradsko kazalište Trešnja

Predstava za najmlajše.

Za abonma Mali polžek in Izven.

ar©tur