Gregor Strniša: Ljudožerci

od 24.11.2017 do 24.11.2017

ob 20.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: O5 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Poetična drama.

Gostuje Drama SNG Maribor.

Za abonma Veliki oder, Konto in Izven.

ar©tur