Jose: Afriško sonce

od 16.12.2017 do 16.12.2017

ob 16.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Gostuje Gledališče MalihVelikih.

Za abonma Mali polžek in Izven.

ar©tur