Asher Kravitz: Judovski pes

od 20.12.2017 do 20.12.2017

ob 20.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, mali oder

Gostujeta Prešernovo gledališče Kranj in Mini teater Ljubljana.

Monodrama o pogumu.

Za abonma Mali oder, Konto in Izven

ar©tur