Sofokles ANTIGONA

od 16.02.2018 do 16.02.2018

ob 20.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: O5 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Tragedija. 

Gostuje SNG Drama Ljubljana.

Za abonma Veliki oder, Konto in Izven.

ar©tur